2016-05-18 

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათაო ოფისში სადისპეტჩერო და სათათბირო ოთახების გამყოფი მინის ტიხარის მოწყობის სამონტაჟო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერში #SPA160014495 მოსაწყობი სადისპეტჩერო და სათათბირო ოთახების გამყოფი მინის ტიხარის ნიმუშის ვიდეო რგოლი

პროექტები და ტენდერები