საერთაშორისო შეთანხმებები

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ აქტიურად თანამშრომლობს მეზობელი ქვეყნების: თურქეთის, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის გადამცემი სისტემის ოპერატორებთან ელექტროენერგიის ექსპორტის, იმპორტის, ტრანზიტის და ავარიულ რეჟიმში დახმარების კუთხით. უფრო მეტიც, სსე ურთიერთობს ევროკავშირის რამდენიმე გადამცემი სისტემის ოპერატორთან, ელექტროენერგიის ბაზრის სტრუქტურის ორგანიზების, ელექტროენერგიის უსაფრთხო მიწოდების უზრუნველყოფის სფეროში გამოცდილების გაზიარების, ასევე საქართველოს ენერგეტიკული კანონმდებლობის ევროკავშირის მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის მიზნით.

ამავე დროს, სსე ჩართულია რუსეთთან, სომხეთთან და ირანთან ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთის ენერგეტიკული დერეფნის განვითარების შესაძლებლობების კვლევის პროცესში.

სსე-ის მიერ, მეზობელი ქვეყნების გადამცემი სისტემის ოპერატორებთან ხელმოწერილი იქნა შესაბამისი ხელშეკრულებები, აღნიშნული ქვეყნების ენერგოსისტემებთან პარალელური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით.

საქართველომ და თურქეთის რესპუბლიკამ გააფორმეს საერთაშორისო ხელშეკრულებები ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობისა და შესაბამისი ურთიერთდამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის ოპერირების შესახებ.

გარდა ამისა, სსე აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან:

  • 2016 წლის 19 დეკემბერს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW) შორის ხელი მოეწერა საფინანსო ხელშეკრულებას, რომლის ფარგლებშიც, გერმანიის მთავრობამ, (KFW-ს საშუალებით), გამოყო 1 200 000 ევროს ოდენობის გრანტი, „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II“-ის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და პირველადი დიზაინის მომზადების დასაფინანსებლად.
  • 2016 წლის 19 დეკემბერს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW) შორის ხელი მოეწერა საფინანსო ხელშეკრულებას, რომლის ფარგლებშიც, გერმანიის მთავრობამ (KFW-ს საშუალებით) გამოყო 200 000 ევროს ოდენობის გრანტი „ჩრდილოეთ-სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის პროექტი II“-ის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების დასაფინანსებლად.
  • 2017 წლის 13 აპრილს, საქართველოსა (წარმოდგენილი ფინანსთა სამინისტროს სახით) და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW) შორის გაფორმდა 125 მილიონი ევროს ღირებულების სასესხო ხელშეკრულება „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II“-ის განხორციელებაზე.