სს"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: სპეციალისტი

2. სამუშაოს აღწერა: ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრისთვის საწარმოო ინსტრუქციების შედგენაში მონაწილეობის მიღება. ოპერატიული პერსონალის ავარიული ვარჯიშების დაგემვა, ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება.

3. ფუნქციები (უფლება-მოვალეობები):

3.1. მონაწილეობს დისპეტჩერების საწარმოო ინსტრუქციების დამუშავებაში, საწარმოო ინსტრუქციებისა და არატიპიური რთული გადართვებისათვის საჭირო ელექტრული სქემებით მომარაგებაში ან შექმნაში.

3.2. ქმნის ბაზას (აწარმოებს არქივაციას) ავარიული ვარჯიშების და ელექტროსადგურების ტესტირების აღრიცხვის და მათი შესრულების შესახებ.

3.3. აწარმოებს ტესტირებისათვის ყველა საჭირო მასალის, დოკუმენტაციის (მონაცემებს ელექტროსადგურების გენერატორების ელექტრული, თბური და ჰიდრო პარამეტრების შესახებ) შეგროვებას და ბაზაში შეყვანას.

3.4. სისტემური ავარიის ან რთული გადართვების დროს მოიპოვებს დისპეტჩერის ქმედების ანალიზისათვის ყველა საჭირო ინფორმაციას.

3.5. აწარმოებს სამსახურში არსებული დოკუმენტაციის ინსტრუქციების, წერილების, ოქმების და სხვა დოკუმენტების დაარქივებას, სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით მონაწილეობს სხვადასხვა საჭირო პროგრამის შექმნაში.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი ტექნიკური განათლება

- ენერგოსისტემაში მუშაობის მინიმალური გამოცდილება – 1 წელი.

- რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა.

- საოფისე პროგრამების ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 01 მარტამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: ინჟინერი

2. სამუშაოს აღწერა: რეგიონალური ქსელის სადისპეტჩერო ჯგუფის ტელეინფორმაციით მომარაგების და სერვერების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3. ფუნქციები (უფლება-მოვალეობები):

3.1. რეგიონალური ქსელის სადისპეტჩერო ჯგუფის ობიექტებზე ტელემექანიკური მოწყობილობების და ტელემექანიკური გარდამსახების ექსპლუატაცია.

3.2. MPC 143-ის და DIN 32-ის მონაცემების ოპერირება.

3.3. ტელემექანიკური გარდამსახების დაპროგრამება - წინასწარ წერილობით მოცემული დავალების მიხედვით.

3.4. ელ.პარამეტრების მზომი ტელემექანიკური გარდამსახების გამოსასვლელის წრედების ექსპლუატაცია.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი განათლება - ინჟინერი

- მინიმალური გამოცდილება 1 წელი.

- გამოთვლითი ტექნიკა, ელექტრონიკა, RTU-s საინსტალაციო, სადიაგნოსტიკო პროგრამების ცოდნა (OPM-II). ენერგეტიკული დანადგარების მუშაობის პრინცეპების, ტელეინფორმაციის შეგროვებისა და გადმოცემის პროტოკოლების IEC 608 70-5-101 -ის ცოდნა. RTU-იs, MPC 143-ის და DIN 32 -ის ბაზის ოპერირება.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თელავი

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 01 მარტამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: დისპეტჩერი (მომზადებაზე)

2. სამუშაოს აღწერა: საქართველოს ენერგოსისტემის ოპერატიული დისპეტჩერული მართვის შესწავლა და აღნიშნული საქმიანობის განსახორციელებლად მომზადება. საქმიანობას ახორციელებს "ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრის ოპერატიული მართვის სამსახურის დისპეტჩერის (მომზადებაზე) მომზადების პროგრამის" შესაბამისად.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი განათლება - ენერგეტიკოსი.

- ენერგეტიკის დარგში მინიმუმ 2 წლის სამუშაო სტაჟი.

- რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 01 მარტამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.