სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

2. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

2.1. სსე-ში დაგეგმილი თუ განხორციელებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციის, განცხადებების და პრესრელიზების მომზადება და სსე-სა და კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისათვის მიწოდება.

2.2. ახალი ამბების გენერაცია.

2.3. სსე-ს შესახებ მედია საშუალებებით და სოციალური ქსელებით გავრცელებული ინფორმაციის მოგროვება, დაარქივება და სისტემატიზაცია, მონიტორინგი (ყოველდღიური დაიჯესტი).

2.4. ვებგვერდის ადმინისტრირება.

2.5. სოციალური ქსელების მართვა.

2.6. სისტემატური მივლინებები რეგიონებში.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი განათლება საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან ჟურნალისტიკის სფეროში.

- ინგლისური და რუსული ენების სრულყოფილი ცოდნა.

- საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა.

- მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება საზოგადოებასთან ურთიერთობის ან ჟურნალისტიკის სფეროში.

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 17 აგვისტომდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.

სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

2. სამუშაოს დეტალური აღწერა: სსე-ს შენობა-ნაგებობების ინფრასტრუქტურის მართვაზე ზედამხედველობა.

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

3.1. სსე-ს შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფა;

3.2. სსე-ს შენობა-ნაგებობების ტერიტორიის შემოღობვის, წყალმომარაგების, კეთილმოწყობისა და შიდა და გარე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე დეფექტური აქტის, ტექნიკური პირობის და ა.შ. შედგენა.

3.3. სსე-სთვის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესყიდვების ხელშეწყობა და კონსულტაციის გაწევა;

3.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების/სამუშაოების ორგანიზება და მონიტორინგი, მათი ტექნიკური ზედამხედველობა;

3.5. მოთხოვნილი პერიოდულობით განყოფილების/სამსახურის უფროსისათვის სამუშაოების მიმდინარეობის და შესრულების შესახებ ანგარიშის წარდგენა;

3.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე (მიღება-ჩაბარების, ინსპექტირების, ფარული სამუშაოების და საგარანტიო მომსახურების პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აქტების) დოკუმენტაციის წარმოება;

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი განათლება - არქიტექტორი ან ინჟინერი მშენებლობის წარმოების მიმართულებით.

- სამშენებლო ან/და საპროექტო დარგში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება.

- კომპიუტერული პროგრამების - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 17 აგვისტომდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება:

ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების და კონტროლის სამსახურის სპეციალისტი

2. სამუშაოს დეტალური აღწერა:

ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრისთვის საწარმოო ინსტრუქციების შედგენაში მონაწილეობის მიღება. ოპერატიული პერსონალის ავარიული ვარჯიშების დაგეგმვასა და ორგანიზირებაში მონაწილეობის მიღება და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება.

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

3.1. მონაწილეობს დისპეტჩერების საწარმოო ინსტრუქციების დამუშავებაში, საწარმოო ინსტრუქციებისა და არატიპიური რთული გადართვებისათვის საჭირო ელექტრული სქემებით მომარაგებაში ან შექმნაში.

3.2. ქმნის ბაზას (აწარმოებს არქივაციას) ავარიული ვარჯიშების და ელექტროსადგურების ტესტირების აღრიცხვის და მათი შესრულების შესახებ.

3.3. აწარმოებს ტესტირებისათვის ყველა საჭირო მასალის, დოკუმენტაციის (მონაცემებს ელექტროსადგურების გენერატორების ელექტრული, თბური და ჰიდრო პარამეტრების შესახებ) შეგროვებას და ბაზაში შეყვანას.

3.4. სისტემური ავარიის ან რთული გადართვების დროს მოიპოვებს დისპეტჩერის ქმედების ანალიზისათვის ყველა საჭირო ინფორმაციას.

3.5. აწარმოებს სამსახურში არსებული დოკუმენტაციის ინსტრუქციების, წერილების, ოქმების და სხვა დოკუმენტების დაარქივებას, სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით მონაწილეობს სხვადასხვა საჭირო პროგრამის შექმნაში.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი ტექნიკური განათლება

- ენერგოსისტემაში მუშაობის მინიმალური გამოცდილება – 1 წელი.

- რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა.

- საოფისე პროგრამების ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 17 აგვისტომდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: სატელეფონო სისტემის განყოფილების უფროსი ინჟინერი

2. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

2.1. სსე-ს ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრის, დისპეტჩერულ მართვას დაქვემდებარებული ენერგოობიექტების და სათაო ოფისის საიმედო და ხარისხიანი სატელეფონო კავშირებით უზრუნველყოფა.

2.2. Hipath 4000 ატს-ის ადმინისტრირება.

2.3. Asterisk-ის ადმინისტრირება.

2.4. ტელეფონის აპარატების, VOIP Gateway და სხვა მსგავსი ტიპის მოწყობილობების კონფიგურაციის მომზადება.

2.5. სხვადასხვა სატელეფონო ნომრებზე ხმოვანი ჩაწერების წარმოების სისტემის ადმინისტრირება.

2.6. არსებული, ექპლუატაციაში მყოფი, სატელეფონო სადგურების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა.

2.7. ტელეფონიასთან დაკავშირებული ახალი ტექნოლოგიების მოძიება და დანერგვა.

2.8. სატელეფონო სადგურების ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

3. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- უმაღლესი ტექნიკური განათლება.

- მუშაობის გამოცდილება მინიმუმ 1 წელი.

- საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

- ინგლისური და რუსული ენების საშუალო დონეზე ცოდნა.

- განათლება კავშირგაბმულობისა და სატელეფონო ქსელების განხრით ჩაითვლება უპირატესობად.

- VoIP-თან მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად

4. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

5. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 17 აგვისტომდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის ქ. #2.

სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: IT მხარდაჭერის განყოფილების სპეციალისტი

2. სამუშაოს დეტალური აღწერა: სსე-ის სათაო ოფისში და რეგიონალურ ოფისებში კომპიუტერული ტექნიკის და პროგრამების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა

3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:

3.1. სსე-ის სათაო ოფისში და მის კუთვნილ რეგიონალურ სამსახურებში ახალი და არსებული მომხმარებლებისათვის, კომპიუტერული ტექნიკის, სხვადასხვა სამომხმარებლო პროგრამებისა და ელ-სერვისის მოწოდება და გამართული; ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3.2. დეპარტამენტისთვის შესაძენი მოწყობილობების/აპარატურის ტექნიკური მოთხოვნები ჩამოყალიბება მონაწილეობა ტექნიკის შეფასებაში.

3.3. მონაწილეობა მიღება ახალ შესყიდული და გარემონტებული კომპიუტერული და ორგ. ტექნიკის დაყენებასა და ტესტირებაში.

3.4. გრაფიკული და საბეჭდი სამუშაობის წარმოება სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით.

3.5. ვიდეო თვალთვალის სერვერების ადმინისტრირება/გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3.6. დაშვების სისტემის სერვერების ადმინისტრირება/გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3.7. სამოხმარებლო ქსელისთვის კაბელების გაყვანა-მონტაჟი, გაყვანილი კაბელის დოკუმენტირება და ქსელურ გამანაწილებლებთან მიერთება.

3.8. ახლადდანერგილი ტექნოლოგიების ათვისება ორგანიზაციის საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით.

3.9. სსე-ის კუთვნილ და დისპეტჩერიზაციის მართვას დაქვემდებარებულ ენერგოობიექტებზე, სატელეფონო ქსელში ჩართული ტელეფონებისა და ფაქსების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

3.10. სსე-ის სათაო ოფისის და მისი კუთვნილი რეგიონალური სამსახურების თანამშრომლებისთვის შემავალი და გამავალი სატელეფონო ზარების საკომუტაციო მომსახურება.

3.11. სამომხმარებლო პროგრამებში წარმოქმნილი პრობლებემის გაანალიზება და გადაჭრა.

3.12. Ⴋომხმარებლებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოწყობილობებისა და პროგრამების გამოყენების შესახებ.

4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:

- საშუალო განათლება

- საინფორმაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული ტექნიკის და ქსელების მუშაობის პრინციპების ცოდნა.

5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2018 წლის 17 აგვისტომდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.