სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: სოციალური საკითხების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
2. სამუშაოს დეტალური აღწერა: პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მიწის ნაკვეთების საკუთრებასთან ან სარგებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიწის მესაკუთრეებთან ურთიერთობის წარმართვა.
3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
3.1. სსე-ს მიერ მიმდინარე/დაგეგმილი ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას პროექტისთვის მომზადებული განსახლების სამოქმედო გეგმების ინვესტორის (დონორის) მოთხოვნებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება.
3.2. განსახლებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მოძიება და გამოთხოვა სსე-ს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან.
3.3. აწარმოებს პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მიწის ნაკვეთების საკუთრებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიებას და დაზუსტებას.
3.4. შესაბამისი რწმუნებულების (მინდობილობის) საფუძველზე, წარმართავს მოლაპარაკებებს მიმდინარე/გეგმარებითი პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მიწის ნაკვეთების საკუთრებასთან ან სარგებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიწის მესაკუთრეებთან, სათანადო ხელშეკრულებების გაფორმებას (ხელშეკრულებებში), აგრეთვე უზრუნველყოფს გაფორმებული ხელშეკრულების რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში.
3.5. მონაწილეობს ექსპროპრიაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში/მოძიებაში.
4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
- უმაღლესი განათლება
- მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება.
- კომპიუტერული პროგრამების Word და EXCEL ცოდნა და გამოცდილება.
5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება
დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2020 წლის 31 იანვრამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.

სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" (სსე) აცხადებს კონკურსს ვაკანსიაზე:

1. პოზიციის დასახელება: სოციალური საკითხების მართვის სამსახურის სპეციალისტი
2. სამუშაოს დეტალური აღწერა: პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მიწის ნაკვეთების საკუთრებასთან ან სარგებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიწის მესაკუთრეებთან ურთიერთობის წარმართვა.
3. მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
3.1. სსე-ს მიერ მიმდინარე/დაგეგმილი ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას პროექტისთვის მომზადებული განსახლების სამოქმედო გეგმების ინვესტორის (დონორის) მოთხოვნებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება.
3.2. განსახლებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მოძიება და გამოთხოვა სსე-ს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებიდან.
3.3. აწარმოებს პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მიწის ნაკვეთების საკუთრებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიებას და დაზუსტებას.
3.4. შესაბამისი რწმუნებულების (მინდობილობის) საფუძველზე, წარმართავს მოლაპარაკებებს მიმდინარე/გეგმარებითი პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მიწის ნაკვეთების საკუთრებასთან ან სარგებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიწის მესაკუთრეებთან, უზრუნველყოფს მიწასთან დაკავშირებული უფლებების ასახვას სათანადო წინარე და საბოლოო შეთანხმებებში (ხელშეკრულებებში), აგრეთვე რეგისტრაციას რეესტრში.
4. კვალიფიკაცია, გამოცდილება:
- უმაღლესი განათლება
- მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება.
- კომპიუტერული პროგრამების Word და EXCEL ცოდნა და გამოცდილება.
5. სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
6. საკონკურსო პირობები: გასაუბრება
დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, 2020 წლის 31 იანვრამდე გამოაგზავნოთ მხოლოდ ქართულ ენაზე შედგენილი რეზიუმე (CV-(ფოტოსურათით)) შესაბამისი ვაკანსიის დასახელების მითითებით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: hr.gse@gse.com.ge ან მოგვაწოდოთ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნ. ბარათაშვილის ქ. #2.