ფაქტიური ბალანსი

საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995-2018 წწ

მომხმარებლებისთვის