სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით:

პერიოდისულ განხილული განაცხადებიგაცემული შეთავაზება დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული უარი მიერთებაზე  მიმდინარე განაცხადები
2016 მარტი-2017 დეკემბერი453172 5
2018 იანვარი-თებერვალი8010 4

მომხმარებლებისთვის