სტატისტიკური მონაცემები 2016 მარტიდან-2018 წლის მარტის მდგომარეობით:

პერიოდისულ განხილული განაცხადებიგაცემული შეთავაზება დადგენილი ხარვეზი არ იქნა შევსებული უარი მიერთებაზე  მიმდინარე განაცხადები
2016 მარტი-2017 დეკემბერი453172 5
2018 იანვარი-მარტი5110 5

მომხმარებლებისთვის