ტესტი -საბალანსო ბაზარი

საბალანსო და დამხმარე მომსახურების ბაზარი 1 ივლისიდან გააქტიურდა სატესტო რეჟიმში