ინფორმაცია სსე-ს კუთვნილ ქვესადგურებში არსებული თავისუფალი სიმძლავრეების შესახებ

„ქსელის წესები“-ს 108-ე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ აქვეყნებს ინფორმაციას მის კუთვნილ ქვესადგურებში არსებული თავისუფალი სიმძლავრეების შესახებ.

იხილეთ ბმული

ქსელთან მიერთების განაცხადის ფორმა

 

განაცხადის  ფორმა

ინფორმაცია გადამცემ ქსელზე მიერთების მაძიებლების საყურადღებოდ

ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე მიერთების პირველი ეტაპის ვადა და საფასური

ინფორმაცია საჯარო განხილვების შესახებ 500კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი

2015 წლის 31 ივლისიდან, სს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა/შპს. “ენერგოტრანსი”, საქართველოს კანონდებლობისა და გერმანიის განვითარების ბანკის  (KfW) დირექტივების შესაბამისად, იწყებს „500კვ-იანი ქსანი-სტეფანწმინდა  ელექტროგადამცემი ხაზის“ მშენებლობისა და ექსპლოატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის საჯარო განხილვას. პროექტი გულისხმობს 500 კვ-იანი გადამცემი ხაზის (დაახ. 100 კმ) მშენებლობას, არსებულ ქსნის 500/220/110 კვ ქვესადგურსა და  ასაშენებელ,  სტეფანწმინდის 500/110 კვ ქვესადგურის  დასაკავშირებლად ვრცლად