ქვემოთ მოყვანილია პროექტები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება 2018-2028 წლებში:

 • „ჯვარი-ხორგას“ პროექტი
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ ოდიში 1,2-ის (ჯვარი-ხორგა) მშენებლობა, სიგრძე 60 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა ქ/ს „ჯვარი 500/220“-ში, სიგრძე 16 კმ (2x8 კმ).
 • ბათუმი-ახალციხისპროექტი:
  • ქ/ს ახალციხე-500-ში 220 კვ-ის ორი უჯრედის მოწყობა 220 კვ. ეგხ ბათუმი-ახალციხისთვის;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ შუახევი-ახალციხის მშენებლობა, სიგრძე 95 კმ;
  • 220/110 კვ 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი და ამწევი ქვესადგურის მშენებლობა შუახევში.
 • „ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მშენებლობა, სიგრძე 100 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ -ს 12. 6 კმ-იანი მონაკვეთის (133/166 უბანი) მშენებლობა;
  • 500/110 კვ. ქ/ს „სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა);
  • 500 კვ. ეგხ-ის მშენებლობა ქ/ს-დან „სტეფანწმინდა“ რუსეთის საზღვრამდე, სიგრძე 11 კმ.
 • მარნეული-აირუმის პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ „მარნეული-აირუმი“ მშენებლობა (ქ/ს „მარნეული-500“-დან სომხეთ-საქართველოს საზღვრამდე 35,5კმ, ასაშენებელი ხაზის სიგრძე 18.5 კმ
 • „კოლხიდა-1-ის რეაბილიტაცია
  • 220 კვ. ეგხ „კოლხიდა-1“ -ის რეაბილიტაცია.
 • „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა, სიგრძე 76 კმ;
  • 500 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე” მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 110 კმ;
  • 500 კვ. ქვესადგურის „ახალციხე“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (ორჯაჭვა, 500 კვ. ეგხ " წყალტუბო-ახალციხე"-ს მისაერთებლად);
  • 500/220 კვ. ქ/ს ,,წყალტუბო“ მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 500 მგვა).
 • „ჩრდილოეთის რგოლი - წყალტუბოს“ პროექტი:
  • 220/110 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი და 110 კვ. უჯრედების მოწყობა „ლაჯანურ ჰესში“;
  • ახალი, 125 მგვა 220/110 კვ ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი ქ/ს „ლაჯანურში“ (1-ლი ფაზა);
  • ახალი, 125 მგვა 220/110 კვ ქ/ს „ლაჯანურის“ მშენებლობა (მე-2 ფაზა);
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობა, სიგრძე 55 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „ლაჯანური-წყალტუბო“-ს მშენებლობა, სიგრძე 70 კმ;
  • ორჯაჭვა 220 კვ. ეგხ „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობა, სიგრძე 45 კმ;
  • 500/220/110 კვ. 501 მგვა ქ/ს „ნენსკრა“-ს მშენებლობა;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ნენსკრაჰესი“- ქ/ს „ნენსკრა“-ს მშენებლობა, სიგრძე 1 კმ;
  • 500 კვ. ერთჯაჭვა ეგხ „ნენსკრა-ჯვარი“-ს მშენებლობა, სიგრძე 50 კმ;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ნენსკრა-მესტიის“ მშენებლობა, სიგრძე 60 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა ქ/ს-ში „ნენსკრა“, სიგრძე 4 კმ;
  • ქ/ს „ლაჯანური 220/110“-ის გაფართოება 500 კვ. ფრთით;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ხელედულა-ლაჯანურის“ შეჭრა „ლენტეხიჰესსა“ და „ცაგერიჰესში“, სიგრძე 2-2 კმ;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ლენტეხი-მუხრას“ მშენებლობა, სიგრძე 12 კმ;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „მუხრა-ლუჯის“ მშენებლობა, სიგრძე 12 კმ;
  • 500 კვ. ეგხ „ჯვარი-ნენსკრა“-ს შეჭრა „ხუდონჰესში“, სიგრძე 1 კმ.
 • პროექტი „გურია“:
  • ქ/ს ოზურგეთი 220/110“-ის მშენებლობა (დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა);
  • 220 კვ. ეგხ „პალიასტომი-1“ შეჭრა ქ/ს „ოზურგეთში“;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 49 კმ;
  • 110 კვ. ერთჯაჭვა ეგხ „ზოტიჰესი-ჩოხატაური-ს“ (არსებული ქვესადგური)  მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 22 კმ;
 • „ახალციხე-თორთუმის“ პროექტი:
  • 400 კვ. ეგხ „ახალციხე-თორთუმის“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე საქართველო- თურქეთის საზღვრამდე 33 კმ;
  • 500 კვ. ქ/ს „ახალციხე“ გაფართოება 400 კვ. ეგხ „ახალციხე-თორთუმის“ მისაერთებლად და უჯრედის მოწყობა;
  • 500/400 კვ. მუდმივი დენის ჩანართის (მესამე) ბლოკის მოწყობა ქ/ს „ახალციხეში“ (350 მგვტ).
 • „ბათუმი-მურატლის“ პროექტი:
  • 220/154 კვ-იანი 350 მგვტ. მუდმივი დენის ჩანართის მშენებლობა ქ/ს „ბათუმში“ ;
  • 154 კვ. ეგხ „ბათუმი-მურატლი“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე საქართველო-თურქეთის საზღვრამდე 15 კმ.
 • „ნამახვანი-წყალტუბოს“ პროექტი:
  • 220 კვ. ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) ეგხ-ის „ნამახვანი-წყალტუბო“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 25 კმ (ეგხ „დერჩის“ გაორჯაჭვიანება);
  • 220 კვ. ორჯაჭვა (ფაზაში ორად გახლეჩილი) ეგხ-ის „ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობა, ხაზის სიგრძე 34 კმ;
 • „ზესტაფონის“ პროექტი:
  • 500/220 კვ. 501 მგვა მეორე ავტოტრანსფორმატორის მონტაჟი ქ/ს „ზესტაფონში“;
  • 500 კვ. უჯრედის მოწყობა ქ/ს „ზესტაფონის“ 500 კვ. ფრთაში;
  • 220 კვ. უჯრედის მოწყობა ქ/ს „ზესტაფონის“ 220 კვ. ფრთაში.;
 • „იმერეთის რეაბილიტაციის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ეგხ-ის „იმერეთი“ რეაბილიტაცია.
 • „ქვესადგურების განახლების“ პროექტი:
  • 220/110 კვ. 250 მგვა ქ/ს „თელეთის“ მშენებლობა;
  • 220 კვ. ეგხ „ალგეთა“-ს („ნავთლუღი“-„ხრამი ჰესი 2“) შეჭრა ქ/ს „თელეთში";
  • 35 კვ. ეგხ „თელეთი-შინდისის“ მშენებლობა;
  • ერთი ახალი 220/110 კვ. 200 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი ქ/ს „გლდანი 220“-ში და ქ/ს-ის შესაბამისი რეკონსტრუქცია;
  • ახალი, 110/35/10 კვ. 40 მგვა ტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი ქ/ს „გორი 220“-ში;
  • მეორე, 220/110 კვ. 200 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი ქ/ს „გლდანი 220“-ში და ქ/ს-ის შესაბამისი რეკონსტრუქცია;
  • ქ/ს „დიდუბე-220“-ის რეკონსტრუქცია და 80 მგვა ტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი;
  • ახალი, 220/110 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შესაბამისი 220 და 110 კვ. მოწყობილობების (საძირკვლები და ლითონკონსტრუქციები) შეძენა/მონტაჟი ქვესადგურებში „წყალტუბო-220“ და „გორი-220“;
  • 110/35/10 კვ. ტრანსფორმატორების შეცვლა ქვესადგურებში „დიდუბე- 220“, „გორი-220“ და „მენჯი-220“;
  • 15 ქვესადგურის განახლება.
 • „კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების“ პროექტი:
  • ქ/ს თელავის გაფართოება 220 კვ. ფრთით და 220/110 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი;
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ეგხ თელავი-გურჯაანის მშენებლობა 220 კვ. გაბარიტებში, სიგრძე 43 კმ;
  • ეგხ თელავი-გურჯაანის ერთი ჯაჭვის შეჭრა ქვესადგურებში წინანდალი და მუკუზანი;
  • ორჯაჭვა 110 კვ. ეგხ თელავი-ახმეტა-ს მშენებლობა 220 კვ-ის გაბარიტებში, სიგრძე 32 კმ;
  • მეორე, 220/110 კვ 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის შეძენა/მონტაჟი ქ/ს გურჯაანში და ქვესადგურის სრული რეაბილიტაცია;
  • 110 კვ. ეგხ ერთჯაჭვა თელავი-ნაფარეულის მშენებლობა, სიგრძე 20 კმ;
  • ახალი ქ/ს ნაფარეული 110/35/10-ის მშენებლობა.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ბმული: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა