ქვემოთ მოყვანილია პროექტები, რომელთა განხორციელებაც იგეგმება 2018-2028 წლებში:

 • ბათუმი-ახალციხის პროექტი:
  • 220 კვ. ე.გ.ხ „ბათუმი-ახალციხისთვის“ ქ/ს „ახალციხე-500“-ში ორი, 220 კვ.უჯრედის მოწყობა;
  • ორჯაჭვა, 220 კვ. ე.გ.ხ „შუახევი-ახალციხის“ მშენებლობა (ხაზის სიგრძე 90 კმ).
 • ქსანი-სტეფანწმინდა-მოზდოკის პროექტი:
  • 500/110 კვ. ქ/ს „სტეფანწმინდა“ მშენებლობა. დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა;
  • 500 კვ-იანი ე.გ.ხ-ის მშენებლობა ქ/ს-დან „სტეფანწმინდა“ რუსეთის საზღვრამდე (ხაზის სიგრძე 11 კმ).
 • მარნეული-აირუმის პროექტი:
  • 500 კვ. ე.გ.ხ. „მარნეული-აირუმი“ მშენებლობა (ქ/ს „მარნეული-500“-დან სომხეთ-საქართველოს საზღვრამდე 35,6კმ. (ასაშენებელი ხაზის სიგრძე 18.6 კმ.).
 • „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ე.გ.ხ-ის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; (ხაზის სიგრძე 76 კმ);
  • 500 კვ. ორჯაჭვა ე.გ.ხ. „წყალტუბო-ახალციხე” მშენებლობა; (ხაზის სიგრძე 120 კმ.)
  • 500 კვ. ქვესადგურის „ახალციხე“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (ორჯაჭვა, 500 კვ. ე.გ.ხ " წყალტუბო-ახალციხე"-სთან მისაერთებლად);
  • 500/220 კვ. ქ/ს ,,წყალტუბო“ მშენებლობა; (დადგმული სიმძლავრე 500 მგვა);
  • 250 (200±50) მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მონტაჟი (ქ/ს „წყალტუბო 500“-ში).
 • „ჩრდილოეთის რგოლი - წყალტუბოს“ პროექტი:
  • 110 კვ. ე.გ.ხ-ის „ხუდონი“ რეკონსტრუქცია ( ხაზის სიგრძე 29.3 კმ);
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ე.გ.ხ „ხელედულა-ლაჯანური“ მშენებლობა. (ხაზის სიგრძე 45 კმ., ოპერირება 110 კვ-ზე);
  • 500/220/110 კვ. ქვესადგურის „ლაჯანური“ მშენებლობა;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ხელედულა-ლაჯანური“ შეჭრა „ლენტეხიჰესში“ და „ცაგერიჰესში“;
  • ე.გ.ხ-ის „დერჩი“ შეჭრა ქ/ს-ში „ლაჯანური ახალი“;
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ე.გ.ხ. „ონი-ლაჯანური“-ს მშენებლობა (ხაზის სიგრძე 55 კმ.);
  • 500 კვ. ე.გ.ხ. „ახალი ლაჯანური - წყალტუბო“ მშენებლობა (ხაზის სიგრძე 70 კმ.);
  • 500/220/110 კვ. ქ/ს „ნენსკრა“ მშენებლობა;
  • 180 მგვარ სიმძლავრის რეაქტორის მონტაჟი ქ/ს-ში „ნენსკრა“;
  • 500 კვ. ე.გ.ხ. „ნენსკრა-ჯვარი“ მშენებლობა (ხაზის სიგრძე 55 კმ);
  • 110 კვ. ორჯაჭვა ე.გ.ხ. „ნენსკრა-მესტია“ მშენებლობა (ხაზის სიგრძე 80 კმ; 220 კვ. ე.გ.ხ-ის გაბარიტებში);
  • 110/35 კვ. ქ/ს „მესტია“ მშენებლობა (125 მგვა);
  • 500 კვ. ე.გ.ხ. „კავკასიონის“ შეჭრა ქვესადგურში „ნენსკრა“ (1 კმ.) და „ხუდონიჰესში“ (1 კმ.).
 • პროექტი „გურია“:
  • ქვესადგური ოზურგეთი 220/110 კვ, დადგმული სიმძლავრე 250 მგვა-მშენებლობა.;
  • 220 კვ. ელექტროგადაცემის ხაზის „პალიასტომი-1“ შეჭრა ქ/ს „ოზურგეთში“;
  • 110 კვ. ახალი შემკრები ქვესადგურის „ჩოხატაური“ მშენებლობა;
  • ორჯაჭვა 110 კვ ეგხ ჩოხატაური-ოზურგეთის მშენებლობა (ხაზის სიგრძე 40კმ.)
 • „ახალციხე-თორთუმის“ პროექტი:
  • 400 კვ. ე.გ.ხ. „ახალციხე-თორთუმი“ მშენებლობა; (ხაზის სიგრძე 150 კმ; საქართველოდან თურქეთის საზღვრამდე 30 კმ);
  • 500 კვ. ქ/ს „ახალციხე“ გაფართოება და უჯრედის მოწყობა (400 კვ. ე.გ.ხ. „ახალციხე-თორთუმი“ მისაერთებლად);
  • 500/400 კვ. მუდმივი დენის ჩანართის (მესამე) ბლოკის მოწყობა ქ/ს „ახალციხეში“ (350 მგვტ).
 • „ბათუმი-მურატლის“ პროექტი:
  • ბათუმის მუდმივი დენის ჩანართისთვის 220/154 კვ-იანი 350 მგვტ. ბლოკის და შესაბამისი ქვესადგურის მშენებლობა;
  • 154 კვ. ე.გ.ხ. „ბათუმი-მურატლი“ მშენებლობა. (ხაზისსიგრძე 15 კმ.)
 • „ნამახვანი-წყალტუბოს“ პროექტი:
  • 220 კვ. ორჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ნამახვანი-წყალტუბო“ მშენებლობა. (ხაზის სიგრძე 25 კმ.);
  • 220 კვ. ერთჯაჭვა ე.გ.ხ-ის „ტვიში-ნამახვანი“ მშენებლობა. (ხაზის სიგრძე 15 კმ);
  • 220 კვ. ე.გ.ხ-ის „დერჩი“ (ლაჯანური-წყალტუბო) შეჭრა „ტვიშიჰესში” (2 კმ) და ნამახვანიჰესში (2 კმ);
  • 220 კვ. ე.გ.ხ-ის „ტვიში-ლაჯანური“ (დერჩის ნაწილი) გაორჯაჭვიანება (7კმ მშენებლობა).
 • „იმერეთის რეაბილიტაციის“ პროექტი:
  • 500 კვ. ე.გ.ხ-ის „იმერეთი“ რეაბილიტაცია.
 • „ქვესადგურების განახლების“ პროექტი:
  • ქ/ს „წყალტუბო-220“ და „გორი-220“ რეაბილიტაცია (ახალი, 220/110 კვ. 125 მგვა ატ, შესაბამისი 220 და 110 კვ. მოწყობილობები, საძირკვლები და ლითონკონსტრუქციები);
  • 110/35/10 კვ. ტრანსფორმატორების შეცვლა: „დიდუბე-220“ (40 მგვა-ს შეცვლა 80 მგვა-თი), „გორი-220“ (25 მგვა-ს შეცვლა 40 მგვა-თი) და „მენჯი-220“ (10 მგვა-ს შეცვლა 25 მგვა-თი);
  • 15 ქვესადგურის განახლება.
 • „კახეთის ინფრასტრუქტურის განახლების“ პროექტი:
  • 110 კვ. ე.გ.ხ.-ის „ახმეტა-თელავი“ გაორჯაჭვიანება (32 კმ. რეკონსტრუქცია/მშენებლობა);
  • 110 კვ. ე.გ.ხ.-ის „თელავი-წინანდალი“ გაორჯაჭვიანება (7 კმ. რეკონსტრუქცია/მშენებლობა);
  • 110 კვ. ე.გ.ხ.-ის „წინანდალი-გურჯაანი“ გაორჯაჭვიანება (32 კმ. რეკონსტრუქცია/მშენებლობა);
  • 220/110 კვ. 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის რეაბილიტაცია ქ/ს-ში „გურჯაანი“.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ბმული: საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა