ახალი ამბები

2014-03-26 

რეაბილიტაციის პროექტი უწყვეტად მიმდინარეობს

“საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ში რეაბილიტაციის პროექტი  უწყვეტად მიმდინარეობს. წარმატებით დასრულდა პირველადი კომუტაციის მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები ქვესადგურებში: „გლდანი–220“ და „რუსთავი–220“. ორივე ქვესადგური აღიჭურვა თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიებით.

ქვესადგურში „გარდაბანი–500“-ში მიმდინარეობს ახალი, 500 კვ-იანი უჯრედის სამონტაჟო სამუშაოები, რომელთა დასრულებაც  მიმდინარე წელს არის დაგეგმილი.

ამერიკულ კომპანია „SEL”-თან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ 10 ქვესადგურში დაიწყო მეორადი კომუტაციის მოწყობილობების სრული რეაბილიტაციის პროცესი.

წინასწარ შეთანხმებული გეგმის შესაბამისად, პირველი ეტაპი მოიცავს – გლდანის და ქუთაისის ქვესადგურებს, 2014 წლის მეორე ნახევარში აღნიშნული პროექტი განხორციელდება კიდევ სამ ქვესადგურში: „მენჯი-220“, „რუსთავი-220“ და „მარნეული-220“.

პროექტი „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ პროექტებისა და ექსპლუატაციის დეპარტამენტების თანამშრომლების მიერ ხორციელდება.

კომუნიკაცია