სპეციფიკური თემები

თუ ქვემოთ წარმოდგენილ საკითხებთან დაკავშირებით გაქვთ კითხვები, გთხოვთ, მოგვწერეთ ელ-ფოსტის მისამართზე და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით დაგეხმაროთ.

ელექტროენერგიის ოპერატიული დისპეტჩერული მართვა

ოპერატიულ დისპეტჩერულ მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაგვიკავშირდით მისამართზე: zura.mikaia@gse.com.ge

ადამიანური რესურსები

ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაგვიკავშირდით მისამართზე: nato.khvedelidze@gse.com.ge

შესყიდვები

სსე-ს შესყიდვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაგვიკავშირდით მისამართზე: lasha.shengelia@gse.com.ge

ფინანსები

ფინანსებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაგვიკავშირდით მისამართზე: nikoloz.bibiluri@gse.com.ge

კანცელარია

კანცელარიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაგვიკავშირდით მისამართზე: keti.glonti@gse.com.ge

ქვესადგურებში თავისუფალი სიმძლავრეები

თავისუფალ სიმძლავრეებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაგვიკავშირდით მისამართზე:

david.gelashvili@gse.com.ge