ახალი ამბები

2024-02-27 

ENTSO-E-ის 10 წლიანი განვითარების გეგმის პირველადი შედეგები

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ წარდგენილი შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი ევროპის ელექტროენერგიის გადაცემის სისტემის ოპერატორების ქსელმა (ENTSO-E) 2024-2034 წლების ქსელის განვითარების 10-წლიანი გეგმის პირველად შედეგებში გაითვალისწინა.

ENTSO-E-მ გეგმის შესაქმნელად პროექტების მიღება 2023 წლის ბოლოს გამოაცხადა, რის საფუძველზეც, „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ წარადგინა განაცხადი შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის განვითარების გეგმაში შესატანად.

ამ ეტაპზე გამოქვეყნებულია ENTSO-E-ის ქსელის განვითარების გეგმაში გასათვალისწინებელი პროექტების ჩამონათვალი, რომელთა შორის ფიგურირებს სსე-ის მიერ წარდგენილი შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი. პროექტი ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროპის ელექტროენერგეტიკული სისტემების დამაკავშირებელი წყალქვეშა მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მოწყობას და მისი განხორციელება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და რუმინეთს საშუალებას მისცემს, ისარგებლონ გაფართოებული საექსპორტო შესაძლებლობებით.

ENTSO-E-ის ქსელის განვითარების 10-წლიანი გეგმა არის ელექტროენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარების ინსტრუმენტი, რომელიც მომოიხილავს ევროკავშირის ენერგეტიკული სისტემის ინფრასტრუქტურას და მისი სამომავლო განვითარებისთვის მნიშვნელოვან სცენარებსა და პროექტებს.

10-წლიანი გეგმის საბოლოო შედეგები 2024 წლის ბოლოს გახდება ცნობილი.

ENTSOGSE-small.jpg

კომუნიკაცია