ახალი ამბები

2019-06-03 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სატრანსფორმატორო პარკს ახალი სიმძლავრეები შეემატა

მაისის თვეში, „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სატრანსფორმატორო პარკს ახალი სიმძლავრეები შეემატა. ქვესადგურებში „გორი-220“ და „დიდუბე-220“ ექსპლუატაციაში შევიდა 110კვ-იანი 40 მვა და 80 მვა სიმძლავრის ძალოვანი ტრანსფორმატორები.

შედეგად, მნიშვნელოვნად ამაღლდება დედაქალაქისა და გორის მუნიციპალიტეტის ქსელის საიმედოობა, მომხმარებლები უზრუნველყოფილი იქნებიან უწყვეტი, ხარისხიანი და სტაბილური ელექტრომომარაგებით.

sse-s-satranspormatoro-parks-axali-transpormatorebi-sheemata-1-small.jpgsse-s-satranspormatoro-parks-axali-transpormatorebi-sheemata-2-small.jpg

კომუნიკაცია