ახალი ამბები

2020-02-14 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სტაჟიანი თანამშრომლების დაჯილდოება

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარემ უჩა უჩანეიშვილმა კომპანიაში მუშაობის 40, 45, 50 და მეტი წლის უწყვეტი სტაჟის მქონე თანამშრომლები დააჯილდოვა.

sses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-1-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-2-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-3-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-4-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-5-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-6-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-7-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-8-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-9-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-10-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-11-small.jpgsses-staJiani-TanamSromlebis-dajildoeba-12-small.jpg

კომუნიკაცია