გადაცემის სისტემის ოპერატორის მიერ დამტკიცებული ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების გეგმა: