ფაქტიური ბალანსი

საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995-2024 წწ

მომხმარებლებისთვის