ფაქტიური ბალანსი

საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995-2022 წწ

მომხმარებლებისთვის