ფაქტიური ბალანსი

საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსები 1995-2023 წწ

მომხმარებლებისთვის