110 კვ. ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ადიგენი-ბეშუმი“ მშენებლობა

adigeni-besgumi-ohl-rsz.jpg

პროექტის სახელწოდება: ქვესადგურის „ბეშუმი 110/35/10“ და 110 კვ. ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ადიგენი-ბეშუმი“ მშენებლობა.

საპროექტო ღონისძიებები: 110 კვ. ორჯაჭვა ელქტროგადამცემი ხაზის „ადიგენი-ბეშუმი“ მშენებლობა.

დაფინანსება: „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.

კონტრაქტორი: New Metal Georgia (საქართველო).

გადამცემი ხაზის სიგრძე: 21.3 კმ.

კონტრაქტის ღირებულება: 6 190 000 ლარი.

დასრულების თარიღი: 2013 წ.

პროექტის შედეგი:

  • ელექტროენერგიის მიწოდების გაუმჯობესება აჭარის მაღალმთიან რეგიონში;
  • რეგიონში ინფრასტრუქტურისა და ტურიზმის ხელშეწყობა.

სურათები

adigeni-besgumi-ohl-rsz.jpg

პროექტები და ტენდერები