ქვესადგურის „ბეშუმი - 110/35/10“ მშენებლობა

beshumi-110-1-rsz.jpg

პროექტის სახელწოდება: ქვესადგურის „ბეშუმი - 110/35/10“ და 110 კვ. ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ადიგენი-ბეშუმი“ მშენებლობა.

საპროექტო ღონისძიებები: უნიკალური, დახურული ტიპის 110/35/10 კვ. ქვესადგურის მშენებლობა ხულოში.

დაფინანსება: „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.

მშენებლობა: „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“.

კონტრაქტის ღირებულება: 3 871 000 ლარი.

დასრულების თარიღი: 2013 წ.

პროექტის შედეგი:

  • ელექტროენერგიის მიწოდების გაუმჯობესება აჭარის მაღალმთიან რეგიონში;
  • რეგიონში ინფრასტრუქტურის და ტურიზმის ხელშეწყობა.

სურათები

beshumi-110-1-rsz.jpgbeshumi-110-2-rsz.jpg

პროექტები და ტენდერები