წარმოშობის სერტიფიკატის შესახებ

წარმოშობის სერტიფიკატი არის ელექტრონული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მომხმარებლისთვის მიწოდებული ელექტროენერგიის წილი განახლებადი წყაროებიდან არის წარმოებული.

სერტიფიკატები გამოიყენება განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მხარდასაჭერად და ენერგიის მიმწოდებლებისა და მომხმარებლების მიერ განახლებადი ენერგიის გამოყენების წახალისებისთვის.

სერტიფიკატების რეესტრში ანგარიშის გახსნა ხორციელდება განაცხადის საფუძველზე, რომელსაც განმცხადებელი ელექტრონულად უგზავნის გადამცემი სისტემის ოპერატორს, საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე: infoBM@gse.com.ge.

დამატებით კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

ელ-ფოსტა: infoBM@gse.com.ge

ტელეფონი: +995 32 2 510 139